Miten liiketoiminnallenne käy sähköverkon häiriön aikana?

UPS eli keskeytymättömän virransyötön järjestelmän tehtävänä on taata häiriötön virransyöttö lyhyissä katkoksissa ja syöttöjännitteen epätasaisuuksissa.

Fingridin tilastojen mukaan Suomessa koetaan noin 260 ihmissilmin havaittua sähkökatkosta vuodessa.

Tilastoimattomia vikoja arvioidaan olevan jopa 10 kertainen määrä tilastoituihin häiriöihin verrattuna. Tampereen teknillisen yliopiston tutkijaryhmä selvitti häiriöiden laajuutta sekä kustannuksia Suomessa eri yrityselämän sektoreilla. (Sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuva haitta: Silvast, Heine, Lehtonen, Kivikko, Mäkinen, Järventausta, Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2005)

Palvelualalla 20 % yrityksistä kertoi kärsineensä erittäin lyhyistä sähköverkon häiriöistä ja niiden aiheuttamasta haitasta liiketoiminnalleen viimeisen vuoden aikana. Keskimääräisesti erittäin lyhyet katkot aiheuttivat pelkästään laitevaurioina 1 325 euron vahingot suurimman laitevaurion kustannuksen noustessa aina 12 000 euroon asti.

Julkisen sektorin toimijoista 24 % kertoi kärsineensä erittäin lyhyistä sähköverkon häiriöistä ja niiden aiheuttamasta haitasta liiketoiminnalleen viimeisen vuoden aikana. Vahinkojen rahallinen arvo koettiin hyvin suureksi. Keskiarvoltaan laitevahingot olivat arvoltaan yli 14 500 euroa ja suurin kyselytutkimuksessa esiin tullut laitevaurio n. 60 000 euroa.

PK-teollisuudessa arvio keskimääräisestä yllättävästä haitasta teollisuudessa on 36 eur/kW. Tällöin tunnin mittainen sähköverkon häiriö maksaisi teollisuusyritykselle keskimäärin 9 193 €.

On hyvä selvittää etukäteen, mitä todennäköinen sähköverkon häiriö tai syöttöjännitteen epätasaisuus voi aiheuttaa yrityksellenne, ja miettiä olisiko järkevää käyttää varavirtajärjestelmää.

Jo pieni huomaamatonkin sähköverkon häiriö tai syöttöjännitteen epätasaisuus voi aiheuttaa yrityksellenne ison toimintahäiriön. Sähköverkon häiriön aiheuttama suurin liiketoimintariski on keskeytynyt palvelun tai tuotannon keskeytys ja siitä seurannut liiketoiminnan tappio. Muita liiketoiminnalle tappioita aiheuttavia tekijöitä tuotantotappioiden ohella ovat mm. tuotannon uudelleenkäynnistyksen aiheuttamat kulut, henkilöstökulut ja ulkoiset palvelut kuten huollon aiheuttamat kulut, laiteviat sekä raaka-aineiden pilaantuminen. Katkon pidentyessä tuotantotappioiden määrä korostuu.

Sähköverkon häiriöiden aiheuttamat riskit ovat voimakkaasti toimiala- ja yrityskohtaisia. Jokaisen yrityksen tuleekin pohtia riskin potentiaalia ja kustannuksia oman liiketoiminnan näkökulmasta. Sähköverkon häiriöiden kustannukset vaihtelevat suuresti mm. liiketoiminnan koon, energiariippuvuuden, sijainnin sekä sektorin ja liiketoiminta-alueen mukaisesti.

Varmista, että

1. yritykselläsi on olemassa käyttövarma UPS-laite

2. UPS-laitteenne akustoineen on ammattilaisen huoltama

3. UPS-laitteenne ei ole yli 10 vuotta vanha ja akusto on toimintakuntoinen

4. laitteeseenne on saatavilla varaosia

5. tiedät kuka yrityksessänne vastaa UPS-laitteista

6. järjestelmänne on energiatehokas ja mitoitettu vastaamaan yrityksenne tarpeita

Lue lisää aiheesta: alkuviisas.fi

Scheider Electric, Data Group 03.04.2018